TUẤN VŨ HOTEL - HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, QUẢNG NINH, VIỆT NAM

Follow us

MOTO NƯỚC, KÉO PHAO CHUỐI, DÙ BAY

Phao kéo :Bán lẻ : 200.000Đ/pax ; 500.000Đ/ chuyến.
Lăn biển : Bán lẻ : 150.000Đ/pax