TUẤN VŨ HOTEL - HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, QUẢNG NINH, VIỆT NAM

Follow us

NOTE

Tất cả khách hàng sử dụng các Combo sẽ có 01 suất lặn biển.
Giờ lặn biển sẽ theo quy định tại CTP.
Các khung giờ như sau:
- Lặn biển xuất phát: 8h – 9h30 – 14h – 15h30 – 20h30.
- Để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho khách hàng, các hoạt động lặn biển sẽ có HDV đi kèm, yêu cầu KH theo sự hướng dẫn của HDV, thời gian dưới nước không quá 30 phút để đảm bảo thân nhiệt cho người chơi.