TUẤN VŨ HOTEL - HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, QUẢNG NINH, VIỆT NAM

Follow us

TEAMBUILDING

Sân khấu Galar diner- Âm thanh – Ánh sáng - Lửa trại.
Loa đài,đầu karaoke vi tính mic không đài,đầu karaoke vi tính mic không dây+ lửa trại 2.000.000Đ/buổi.
Kết thúc trước 22h