TUẤN VŨ HOTEL - HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, QUẢNG NINH, VIỆT NAM

Follow us

TEAMBUILDING

Sân khấu Galar diner- Âm thanh – Ánh sáng – Lửa trại. Loa đài,đầu karaoke vi tính mic không đài,đầu karaoke vi tính mic không dây+ lửa trại 3.000.000Đ/buổi. Kết thúc trước 22h