TUẤN VŨ HOTEL - HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, QUẢNG NINH, VIỆT NAM

Follow us

XE ĐIỆN

1.700.000VND/xe/14 người đi theo hành trình tham quan 4 điểm (bãi đá, bãi tắm hồng vàn, bãi tắm vàn chảy, chân ngọn hải đăng.)
Nếu không đi theo hành trình này, hoặc thay đổi một vài địa điểm trong hành trình trên thì phải tính toán lại giá xe.